Äppelsniglar

shell
Den allmänna guiden för att hålla äpplesniglar i akvarium eller damm (Svensk version). Mer på djupet information finns tillgänglig i de andra sektionerna på denna website (allt på engelska).

 

Introduktion
Äppelsnigelfamiljen eller Ampullariidae är vanliga sötvattenssniglar i många tropiska områden världen runt och många arter har funnit en väg till akvariehandeln och blivit populärar husdjur.
Deras attraktiva yttre och relativt stora storlek (5 till 15 cm/ 2 till 6 inches, beroende på art) bidrar mycket till deras framgång. Hursomhelst, oberoende av deras popularitet, omges de fortfarande av många missuppfattningar dessa även kallade mysteriesnäckor.
Till exempel, de flesta populära akvarieböcker refererar till dessa sniglar som Ampullaria gigas och Ampullaria cuprina, emedan dessa namn är både felaktiga och föråldrade sedan åratal inom vetenskaplig litteratur. Historiskt sett, är dessa namn problem lätt förståeliga eftersom många verk av författarna som beskrev dessa sniglar på 1700- och 1800-talet är okända inom hobbylitteraturen.
Under den nuvarande accepterade nomenklaturen delas äppelsnigel familjen (Ampullariidae) i flera underfamiljer: Asolene, Felipponea, Marisa och Pomacea tillhör den Nya Världenfamlijerna (Sydamerika, Central Amerika, Väst Indien och Södra U.S.A), medan underfamiljerna Afropomus, Lanistes och Saulea hittas i Afrika. Underfamiljen Pila har sitt ursprung i både Afrika och Asien.
De separerade könen hos äppelsniglarna är en annan vanlig missuppfattning. Motsatt mot vad de flesta människor tror, är inte alla sniglar hermafroditer äppelsniglarna är ett exempel bland många andra. Denna kunskap är ganska viktig när folk vill föda upp dessa sniglar eller vill förhindra dem från att föröka sig. Oturligt nog är det svårt att könsbestämma de flesta äppelsnigel arter enbart på deras utseende, såvida de inte parar sig eller när honan lägger sina ägg.

 

Biotop och anpassning
Äppelsniglarna bebor en mängd typer av ekosystem från träsk, diken och dammar till sjöar och floder. Majoriteten av arterna föredrar stilla vatten framför stömma vattendrag och endast ett fåtal arter har anpassat sig till floder med stark strömmning.

Siphon
Andas via sifon i undervattensläge (Pomacea canaliculata).

Lunga/gäl kombinationen hos äppelsniglarna speglar deras anpassningsförmåga till syrefattiga boplatser. Detta är ofta fallet med träsk och grunda vattendrag. Utan sin lunga skulle de vara helt beroende av sina gälar, vilket skulle minska deras överlevnadsförmåga.
En annan fördel med förmågan att andas luft i kombination med en skaldörr (operculum) är förmågan att överleva perioder av regnbrist som är vanligt i dessa biotoper under torrperioderna. I vilket fall de gräver ner sig själva i substratet och "sover" med sin skaldörr noggrant stängd.
När omständigheterna så tillåter är sniglarna aktiva året runt (ingen torka, ingen kyla), då går de inte i ide och är således aktiva året runt.
Förutom skydd mot torka, skyddar även skaldörren snigeln mot rovdjur.

Många arter, särskilt av den Syd Amerikanska underfamiljen Pomacea, har ett annat remarkabelt anatomiskt kännetecken: en andnings sifon. Detta organ, formad av ett veck i mantelhålan på den vänstra sidan av nacken, är knappt synlig när den inte används. Vid de tillfällen då snigeln behöver få frisk luft i lungan, drar musklerna samman detta veck och vecket förändras till en flexibel tub-liknande struktur (sifon), som möjliggör för snigeln att andas luft medan den fortfarande är under vattenytan.
Att stanna under vattenytan förser äppelsnigeln med en stor fördel därför att de är väldigt sårbara för snigelätande fåglar vid ytan.
En annan, till och med mer slående karakteristik hos äppelsnigeln är deras ägg som läggs i fria luften. När tiden kommer, lämnar honsnigeln vattnet för att lägga sina ägg på en stjälk som sticker upp ur vattnet, en stam, en sten eller något annat hårt föremål. Detta unika beteende är än så länge endast känt hos äppelsnigel familjen. Hursomhelst, inte alla äppelsniglar lägger sina ägg ovan vattenytan, sniglar från underfamiljerna Asolene, Felipponea, Lanistes, Marisa och eventuellt även Afropomus och Saulea lägger sina ägg i gelatinliknande äggmassor i vattnet på submers växtlighet, stenar eller andra föremål.

 

Vanligt förekommande arter i akvarium
At identifiera äppelsniglar kan vara viktigt då deras matvanor skiljer sig något från art till art.
För att förenkla det hela något kan man säga att om djuret är köpt i en affär, då har du förmodligen en Pomacea diffusa (mysterie sniglar, ampullaria eller elfenbens snigel) eller en Pomacea canaliculata äppelsnigel och om snigel har ett platt skal och en storlek på över 2,5 cm (1 inch) med eller utan mörka ränder, då är du ägare av en Marisa cornuarietis äppelsnigel (Jätte Ramshorns snigel). Denna snigel igenkänns inte alltid som en äppelsnigel på grund av sitt annorlunda utseende. Mindre vanlig, men också händelsevis tillgänglig i akvariehandeln (mestadels i U.S.A) är Pomacea paludosa (Florida äppelsnigel).
Endast den populära Pomacea diffusa snigeln passar för planterade akvarier eftersom denna snigel i huvudsak livnär sig på döda och ruttnande material och på grund av sina mjuka tänder är de oförmögna att sluka din fina akvatiska vegetation.

Pomacea bridgesi
Pomacea diffusa eller Mysteriesnäcka. Många färgvariationer har odlats fram genom åren.

Pomacea canaliculata
Gul Pomacea canaliculata. Den naturliga varianten har ett brunt skal med mörka ränder.
Marisa cornuarietis
Marisa cornuarietis eller Jätte Ramshorns snigel.

Under finns en snabb och gemen guide för att identifiera dem baserat på formen av deras skal.
Viktigt: Ignorera färgen på din snigel när du försöker bestämma arten genom att jämföra dem med bilder. Många färgvariationer (skal och kropp) existerar inom en enda art (se foto av Pomacea diffusa sniglar ovan).
Ibland dyker det upp andra äppelsnigel arter i handeln, mestadels importerade arter. I dessa fall, kan det vara ganska svårt att identifiera dem.

Pomacea bridgesi
Pomacea diffusa: Flata skuldror och 90° vinklar. Den flata skuldran, hursomhelst, blir mindre uppenbar i de sista virvlarna på skalet. Storlek 45 till 65 mm.
Pomacea canaliculata
Pomacea canaliculata: inåtvända sömmar, mindre än 90° vinkel. Detta skal är mer globliknande (rundare) än Pomacea diffusa skalet. Storlek: 45 till 80 mm.
Pomacea paludosa
Pomacea paludosa: Nästan flata sömmar med över 90° vinkel, vilket ger snigeln en konliknande skaltoppsform (spets). Storlek: 45 till 65 mm.

 

Vård och uppfödning

Hålla snigel
Äppelsnigeln kan lätt hållas i ett standard akvarium, men med den stora aptit för vattenväxter som de flesta äppelsniglar har gör dem inte till ett gott val för alla. Hursomhelst, som påpekat förut, Pomacea diffusa är ett undantag och kan även svälta ihjäl mellan färska undervattensväxter om de inte får tillräckligt med mat. Oturligt nog, är de flesta, även de i djuraffären, omedvetna om dessa skillnader och anser att alla dessa sniglar är ohälsosamma för vegetationen (ännu ett missförstånd).
Äppelsniglar kan leva tillsammans med de flesta fiskar utan problem, mmen snigelätande fiskarter bör undvikas (uppenbart). Även många fiskar kommer att försöka nafsa efter snigelns tentakler, men det bör inte bli något problem, eftersom äppelsniglarna kommer att anpassa sig snabbt och hålla sina tentakler under skalet.
I allmänhet rekommenderas åtminstone 10 liter vatten för varje äppelsnigel av medium storlek. Dessutom ett täckglas för att sluta till tanken för att undvika nattliga flyktförsök. Du kommer inte att vara den första att hitta din snigel på golvet!
En luftspalt på flera centimeter mellan vattnet och täckglaset, för att förse sniglarna med frisk luft, är ett måste. Även om de har gälar förutom lungan; kommer de att drukna om de lämnas utan luft. I fall att man vill föda upp dessa sniglar, behövs ungefär 10 cm luftspalt för att sniglarna kommer annars att ha svårigheter att deponera sina ägg ovan vattnet.

Eroded shell top
När kalciumkoncentrationen i vattnet är för låg, eroderar skalet och hål uppstår (Pomacea diffusa).

Vattenkvalitét
Äppelsniglar är inte så krävande vad det gäller vatten kvalitét: de kommer att överleva svåra förhållanden bättre än de flesta fiskar. Men vidta samma försiktighetsåtgärder som man skulle göra när det gäller fisk håll vattenkvalitén acceptabel (filtrering, regelbundna vattenbyten etc.). Hursomhelst, sniglar behöver calcium för att konstruera sina hus, de behöver neutralt (pH 7) till hårt vatten (pH över 7) och det är viktigt att ägna uppmärksamhet åt detta. Om vattnet är mjukt (lite kalcium) kan kalcium koncentrationen ökas genom att man tillsätter pulvriserad marmor, sandsten, snäckskal eller ett av de preparat som säljs i djuraffärer för detta syfte.

Mat
Äppelsniglar är väldigt lätta när det gäller mat och de äter nästan allting de kan ta en bit av och stoppa i munnen. Grönsaker som gurka, spenat, morötter och sallad, fiskmat, döda fiskar, andra sniglar och deras ägg, alger, artemia, de äter allt.
Som nämnt tidigare, Pomacea diffusa äter enbart väldigt mjuk och död vegetation och kan bäst matas med fiskpellets eller kokta grönsaker eller burk spenat. Var försiktig så att du inte smutsar ner vattnet med dessa typer av mat.
Mängden mat som ges bör anpassas till deras behov. I praktiken innebär de att man inte bör ge dem mer än de kan äta innan maten börjar ruttna i vattnet. En rädsla för övergödning är onödig, men det kan var en god idé att vara restriktiv med mängden i mindre akvarier för att undvika överdriven avfallsproduktion.
Eftersom att äppelsniglar har stora mängder microorganismer i sina inälvor, för att smälta födan, kan vattnet bli dimmigt när dessa avges med exkrementerna. Detta är inte direkt skadligt och kan tillochmed vara en god födokälla för dina fiskar. God filtrering och begränsad födotillgång kan reducera denna sidoeffekt.

Temperatur
Eftersom äppelsniglar är tropiska djur (förutom några underfamiljer såsom Felipponea och Asolene, vilka är sub-tropiska sniglar), bör temperaturen hållas inom 18-28°C räckvidd.
Sniglarnas aktivitet ökar med temperaturn och de är nästan inaktiva vid 18°C, medan deras graciösa rörelser endast kan observeras vid 24°C och högre. Temperaturen påverkar inte enbart aktivitetsnivån, utan har även ett stort inflytande på deras livscykels hastighet. Vid högre temperaturer, reduceras livscykeln (födsel till död) från 4 år (vid låg temperatur) till mindre än ett år, medan reproduktions takten ökar med temperaturen.

Pomacea bridgesi
Pomacea diffusa som parar sig. Hanen (vänster) sticker in sitt penialutrustning i honan (höger).

Uppfödning
Framgångsrik uppfödning beror på många saker. Först och främst, en hona och en hane behövs och här framkommer det första problemet: Hur vet du om du har bägge delar?
Oturligt nog är det inte lätt att se skillnaden utan övningar. Men för att ta det säkra för det osäkra, är det bäst att ha flera äppelsniglar tillsammans för att öka chansen till att ha båda.
För det andra, sniglarna ska börja para sig och producera ägg. Höga temperaturer och ett överflöd av mat bör sätta igång dem till det. Notera att detta kan ta lite tid och tålamod behövs. Årstids förhållanden kan påverka deras reproduktions aktivitet. När äggen väl är klara, honan lämnar vattnet på natten i sökandet efter en bra plats att deponera äggen på. I ett akvarium kommer detta att vara på väggen eller på täckglaset, medan i en damm kan detta vara på vilket objekt som helst nära vattenytan. Det är ganska uppenbart att sniglarna behöver tillräckligt med plats att placera äggen ovan vatten.

Äggen
Själva äggen läggs ett och ett och fästs vid varandra till en solid klase. De är mjuka och har en mjölkig färg när de läggs, men de hårdnar inom några timmar. Deras definitiva färg (vit, grön, rosaaktig till klar orange, beroende på art) uppträder efter 1 till 2 dagar. Äggen bör hållas fuktiga, men inte våta och får aldrig täckas av vatten, eftersom detta kommer att dränka bäbysniglarna. I allmänhet bör inte detta bli något problem i ett akvarium med täckglas. Notera att inte alla äppelsniglar lägger ägg i fria luften. Den vanliga Jätte ramshorns snigeln (Marisa cornuarietis) till exempel lägger undervattensägg i gelatinliknande klasar.

depositing
Pomacea canaliculata hona som lägger sina ägg ovan vatten.

eggs
Klargula ägg från Pomacea canaliculata. Pomacea diffusans ägg är mer rosaaktiga i färgen.
eggs
Undervattensäggklase från Marisa cornuarietis eller Jätte ramshornssnigel.

 

babies
Små Pomacea canaliculata sniglar. De ser ut som små miniatyrkopior av sina föräldrar.

Snigelbäbisar
Efter 2 till 4 veckor (beroende på temperatur) är de små sniglarna redo att kläckas. Äggklasen blir mörkare och till slut äter de små sniglarna sin väg ut och ramlar ner i vattnet.
Eftersom många fiskar äter dessa små sniglar, är det en god idé att förflytta dessa små till en separat burk. Eftersom det är svårt att fånga dessa små sniglar utan att skada dem, är det mycket lättare att flytta äggklasen innan de kläcks: blöt äggen och ytan de är fästa vid och vänta lite. Försök sen flytta klasen över ytan tills den lossnar och placera den nånstans på ett flytande objekt i det nya akvariet.
ETt annat sätt är att vänta till sniglarna ska kläckas och då ta bort klasen utan att bry sig om om man bryter den och lägga den på ett flytande föremål eller tillochmed skölja ut de små sniglarna ur klasen genom att hålla den i vattnet och rulla den mellan dina fingrar. Denna metod ber stora antal av friska små sniglar om nogrant utfört.
Under de första dagarna efter kläckningen äter de små sniglarna mjuka alger, rester och skräp. Detta är alltid tillgängligt i ett stabilt akvarium, men kan saknas i ett nytt, så förbered burken åtminstone 2 veckor innan sniglarna kläcks eller mata dem med finfördelat fiskfoder.
Efter en till två veckor, äter de små sniglarna samma saker som sina föräldrar.

 

Vanliga frågor

Kan äpplesniglar bli en pest i mitt akvarium?
Nej, en äppelsnigel population i ett akvarium eller en damm är ganska lätt att kontrollera. De vuxna sniglarna är lätta att se och äggen är svåra att missa. Ta bara bort dem för att undvika överbefolkning.

Hur gamla blir de?
Beroende på art, temperatur och andra faktorer, den förväntade livslängden hos äppelsnigeln sträcker sig från 1 år till mer än 4 år.

Min snigel har flutit runt i en dag nu. Är han/hon död eller vad? Vad ska/kan jag göra?
Det är inte ovanligt för äppelsniglar att flyta när de har mycket luft i lungan. Det är inte heller ovanligt att en äppelsnigel är inaktiv i dagar eller veckor, särskilt äldre sniglar kan vara väldigt inaktiva. Så att den flyter runt i dagar behöver inte nödvändigtvis betyda att den är sjuk eller död. Om snigeln däremot börjar lukta illa eller när kroppen blir väldigt svag, kan snigel verkligen vara död och bör då tas bort omedelbart.

Mina fiskar är sjuka och jag vill behandla dem. Kan dessa kemikalier skada mina sniglar?
Den grundläggande principen i att slåss mot fisksjukdommar är att använda kemikalieblandningar som dödar sjukan, som inte påverkar fisken, på grund av neurologiska/metaboliska skillnader mellan organismerna. Hursomhelst, sniglar har mer gemensamt med många parasiter än med fisk på det sätt de reagerar på kemiska substanser. Det är därför tillrådligt att isolera sniglarna i ett separat akvarium under behandlingstiden av fiskarna, såvida du inte är absolut säker att produkten du använder inte innehåller snigel-förgiftande ämnen. Och som så många sjukdomsförorsakande organismer inte överlever utanför fisken under ett par dagar, tillsammans med det och upprepade vattenbyten i isolationsburken, minimeras risken för återinfektion via sniglarnas återintroduktion. Undantaget för denna regel är parasiter som har en livscykel i sniglar och fisk som en mellanvärd (huvudsakligen fallet med vildfångade fiskar/sniglar).
En kort lista på kemikalier som är/kan vara giftiga för sniglar i behandlingsdoser:
- Malakitgrönt (används för att behandla Ich eller vita prick, svamp och sammatssjuka eller Oodinium).
- Olika organofosfor bekämpningsmedel som formaldehyd, metriphonate, trichlorphon (= dylox, masoten, metriphonate, neguvon, trichlorophon), dichlorvos och andra som används för att behandla infektioner förorsakade av plattmask,annan mask, kräftdjur och löss.
-metaldehyde använt som molluskbekämpningsmedel.
-Olika sorters kopparföreningar innehållande droger för att behandla protozoa och svampinfektioner.
-Parricide D (Di-N-Butyl Tin Oxide) används för att eliminera helminthes, acanthocephali-mask, trematoda (sugmaskar), cestodes (bandmaskar) och andra typer av mask.


Kan sniglar höra?
Nej, äpplesniglar har inga öron och är totalt döva.

Hur bra ser de?
De har ögon som ger dem förmågan att "se" sin omgivning, men förvänta dig inte mycket av deras syn. Det är en ganska klen syn som har som enda uppgift att skilja på ljusa och mörka platser.


Top


Text and illustrations: Stijn Ghesquiere
Translation: Cyanida